Επαγγελματικά λύκεια
 
Η ημερομηνία λήξης μαθημάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης. Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ στους/στις μαθητές/τριες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Ημερήσιων και Εσπερινών Ε.ΠΑ.Λ και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. της χώρας.
 
Πρώτη εξεταστική περίοδος
 
Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ.της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024. Τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου, πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.

Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή/τριας μέσω του gov.gr

https://www.minedu.gov.gr

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων  υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], Ακαδημαϊκού Έτους 2024- 25/ Οδηγίες για Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)

Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών (κλικ εδώ για περισσότερα)

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών  για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ  (κλικ εδώ για περισσότερα)

 

 

08-12-23 Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι (κλικ εδώ για περισσότερα)

 

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσέλκυση – Επιλογή – Κατανοµή Στρατιωτικού Προσωπικού (Συστήµατα-Τρόποι Επιλογής)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2006 (κλάσεως 2027) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31 Μαρτίου 2024.

(για περισσότερα κλικ εδώ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

www.epalmakryneias.gr

Από την 1η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 07.00 έως την 5η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής- ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ. από  τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σε λειτουργούντα τμήματα.

Από την 11η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 έως τη 15η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι  σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής – ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών πραγματοποιείται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκτυπώνουν την Ηλεκτρονική Αίτηση και την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Διευθυντή του σχολείου, προκειμένου ο τελευταίος να τα αποστείλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική  διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr
ή μέσω της διαδικτυακής πύλης
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 

 

 

 

ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

www.epalmakryneias.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023

 

 

 

ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

www.epalmakryneias.gr

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
1ου ΕΠΑΛ Μακρυνείας 2021-2022
ΠΡΑΞΗ 5η/6-10-2021
Κεφάλαιο 1ο
Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά
της κοινωνίας. Ο ρόλος του σχολείου είναι να προετοιμάζει τους νέους ώστε να
ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής στοχεύει
στην εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των νέων κατά τα πρότυπα και τις ανάγκες
μιας δημοκρατικής και φιλελεύθερης κοινωνίας….

(κλικ στον σύνδεσμο για περισσότερα)   Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ2021-22-2

 

 

ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

www.epalmakryneias.gr

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

H πυροσβεστική υπηρεσία αγρινίου στο ΕΠΑΛ ΜακρυνείαςΤην Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο ΕΠΑΛ Μακρυνείας, επίσκεψη από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου. Ανταποκρινόμενη άμεσα στο αίτημα του σχολείου μας, για ενημέρωση των μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, βρέθηκε κοντά μας.

Έγινε παρουσίαση μέσων πυρόσβεσης αλλά και επίδειξη σε πραγματικές συνθήκες (σβήσιμο πυρκαγιάς)

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια την Π.Υ. Αγρινίου για την άμεση ανταπόκριση αλλά και τους πυροσβέστες Σοροβό Χρήστο, Σελιμά Δημήτριο και Μπιρμπίλη Ευάγγελο, που βρέθηκαν κοντά μας για λίγες ώρες και να ευχηθούμε καλή δύναμη στο σημαντικό τους έργο!

                                                                                                                                                                                                                                               Για το ΕΠΑΛ Μακρυνείας

                                                                                                                                                                                                                                                          Η διευθύντρια

                                                                                                                                                                                                                                                        Βούλγαρη Χριστίνα 

 

 

 

 

 

Μακρυνεία, 10/1/2019

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το 1ο ΕΠΑΛ Μακρυνείας συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Erasmus+ εγκρίθηκε να υλοποιήσει σχέδιο με τίτλο: «Ενεργειακή εκμετάλλευση βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» και κωδ.: 2018-1-EL01-KA102-047080. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 16 ημέρες, αφορά 16 μαθητές του ΕΠΑΛ και 2 συνοδούς καθηγητές και θα πραγματοποιηθεί στην Γερμανία 28/03/2019-12/04/2019. Το ταξίδι θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα καλυφθεί ως προς τα αεροπορικά εισιτήρια, το κόστος του ξενοδοχείου, της ημιδιατροφής, της εκπαίδευσης και των εσωτερικών μετακινήσεων από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ERASMUS +

Yποβολή αιτήσεων έως  25/01/2019

Πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων στο γραφείο της Διεύθυνσης.

Με εκτίμηση,

Η  Διευθύντρια

Χριστίνα Βούλγαρη

Απολογισμός προγραμμάτων ERASMUS+

για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Για μία ακόμη σχολική χρονιά το ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ πραγματοποίησε με επιτυχία δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Η πρώτη στο Σαλέρνο της Ιταλίας (με τη συμμετοχή 18 μαθητών και τριών εκπαιδευτικών) και η δεύτερη στη Λευκωσία της Κύπρου (με τη συμμετοχή 18 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών).

Τίτλος του προγράμματος : «Υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα: Το μέλλον των μετακινήσεων είναι πράσινο» και κωδ.: 2017-1-EL01-KA102-035621. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 15 ημέρες (σε κάθε προορισμό), και στην περίπτωση της Ιταλίας η εκπαίδευση των μαθητών έγινε στο πανεπιστήμιο του Σαλέρνο στη δε περίπτωση της Λευκωσίας, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Intercollege).

Και οι δύο δράσεις ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Οι εκπαιδευτές αλλά και οι συνεργάτες –  προσωπικό των φορέων φιλοξενίας ήταν πραγματικά άψογοι.

Όσον αφορά δε του μαθητές μας; Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τα οφέλη που αποκόμισαν από την όλη διαδικασία είναι πράγματι πολλά και σημαντικά για την ίδια την εξέλιξη τους. Εμπειρία ζωής θα χαρακτηρίζαμε τα προγράμματα ERASMUS+ και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που για άλλη μία χρονιά μας δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχουμε. Και συνεχίζουμε, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των μαθητών μας, των παιδιών μας, γιατί για εμάς είναι κάτι παραπάνω από παιδιά μας, να συμμετέχουμε σε τέτοια προγράμματα, γιατί το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν!

Για το ΕΠΑΛ Μακρυνείας

Η Διευθύντρια

Βούλγαρη Χριστίνα

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—————

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ EΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1ο ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

Ταχ. διεύθυνση :  Παπαδάτες

Ταχ. κώδικας      :  30011 Παπαδάτες

Πληροφορίες    :  Χριστίνα Βούλγαρη

Τηλέφωνο          :  2635022500

F A X                    :  2635022500

e-mail                  :  mail@1epal-makryn.ait.sch.gr

Παπαδάτες:  6 Νοεμβρίου 2018

 

 

 ΠΡΟΣ:

Τουριστικά Γραφεία

ΘΕΜΑ : “Επιλογή Τουριστικού Γραφείου για Erasmus+ στην Πολωνία  

Τα Τουριστικά γραφεία που κατέθεσαν προσφορές στο σχολείο είναι

ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥΤΙΜΗ
DIGITRIP Travel Agency19300 €
MARADEI TRAVEL23700 €
MANESSIS TRAVEL27500 €

Το τουριστικό γραφείο που επιλέχθηκε είναι το MANESSIS TRAVEL  σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 7/6-11-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.

                                                                                                                Η Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Μακρυνείας

                                                                                                                                  Χριστίνα Βούλγαρη

                                                                                                                                  ΠΕ83-Ηλεκτρολόγος

Παπαδάτες, 11/10/2018

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το 1ο ΕΠΑΛ Μακρυνείας συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Erasmus+ εγκρίθηκε να υλοποιήσει σχέδιο με τίτλο: «Ενεργειακή εκμετάλλευση βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» και κωδ.: 2018-1-EL01-KA102-047080. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 16 ημέρες, αφορά 16 μαθητές του ΕΠΑΛ και 2 συνοδούς καθηγητές και θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, 01-16/12/2018. Το ταξίδι θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα καλυφθεί ως προς τα αεροπορικά εισιτήρια, το κόστος του ξενοδοχείου, της ημιδιατροφής, της εκπαίδευσης και των εσωτερικών μετακινήσεων από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ERASMUS +.

Υποβολή αιτήσεων έως 19/10/2018

Πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων στο γραφείο της Διεύθυνσης.

 

Με εκτίμηση,

H   Διευθύντρια

Χριστίνα Βούλγαρη

Μακρυνεία, 15/1/2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το 1ο ΕΠΑΛ Μακρυνείας συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Erasmus+ εγκρίθηκε να υλοποιήσει σχέδιο με τίτλο: «Υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα: Το μέλλον των μετακινήσεων είναι πράσινο» και κωδ.: 2017-1-EL01-KA102-035621. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 15 ημέρες, αφορά 18 μαθητές του ΕΠΑΛ και 2 συνοδούς καθηγητές και θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο. Το ταξίδι θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα καλυφθεί ως προς τα αεροπορικά εισιτήρια, το κόστος του ξενοδοχείου, της ημιδιατροφής, της εκπαίδευσης και των εσωτερικών μετακινήσεων από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ERASMUS +.

Υποβολή αιτήσεων έως 31/1/2018.

Πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων στο γραφείο του Διευθυντή.

 

Με εκτίμηση,

H   Διευθύντρια

Χριστίνα Βούλγαρη

Μακρυνεία, 09/10/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το 1ο ΕΠΑΛ Μακρυνείας συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Erasmus+ εγκρίθηκε να υλοποιήσει σχέδιο με τίτλο: «Υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα: Το μέλλον των μετακινήσεων είναι πράσινο» και κωδ.: 2017-1-EL01-KA102-035621. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 15 ημέρες, αφορά 18 μαθητές του ΕΠΑΛ και 2 συνοδούς καθηγητές και θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία. Το ταξίδι θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα καλυφθεί ως προς τα αεροπορικά εισιτήρια, το κόστος του ξενοδοχείου, της ημιδιατροφής, της εκπαίδευσης και των εσωτερικών μετακινήσεων από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ERASMUS +.

Υποβολή αιτήσεων έως 18/10/2017.

Πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων στο γραφείο του Διευθυντή.

 

Με εκτίμηση,

H   Διευθύντρια

Χριστίνα Βούλγαρη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—————

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ EΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1ο ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

Ταχ. διεύθυνση :  Παπαδάτες

Ταχ. κώδικας      :  30011 Παπαδάτες

Πληροφορίες    :  Χριστίνα Βούλγαρη

Τηλέφωνο          :  2635022500

F A X                    :  2635022500

e-mail                  :  mail@1epal-makryn.ait.sch.gr

Παπαδάτες:  6 Νοεμβρίου 2018

 

 

 ΠΡΟΣ:

Τουριστικά Γραφεία

ΘΕΜΑ : “Επιλογή Τουριστικού Γραφείου για Erasmus+ στην Πολωνία  

Τα Τουριστικά γραφεία που κατέθεσαν προσφορές στο σχολείο είναι

ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥΤΙΜΗ
DIGITRIP Travel Agency19300 €
MARADEI TRAVEL23700 €
MANESSIS TRAVEL27500 €

Το τουριστικό γραφείο που επιλέχθηκε είναι το MANESSIS TRAVEL  σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 7/6-11-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.

                                                                                                                Η Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Μακρυνείας

                                                                                                                                  Χριστίνα Βούλγαρη

                                                                                                                                  ΠΕ83-Ηλεκτρολόγος